M.E.P

M.E.P 系统(Mechanical, Electrical an Plumbing)是直接影响工厂生产效率和安全的基本需求。 因此,这个项目不仅要保证性能和美观,还需要特别注意安全,尤其是电源线系统、消防系统……BYD始终努力成为国内外经验丰富、合格的机电承包商。

BYD设计和施工的M.E.P系统有4个主要项目:

1/ 电气系统

2/ 通风空调系统(HVAC)

3/火灾报警和消防系统

4/排水系统及卫生设备(P&S)

Hệ Thống điện Hệ Thống điều Hòa Thông Gió

Phòng Cháy Chữa CháyCấp Thoát Nước